fbpx

  OPTİMA SİGORTA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇEREZ POLİTİKASI

  OPTİMA SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ. (“OPTİMA SİGORTA”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat uyarınca veri sorumlusu olup, Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerinizi, metin kapsamındaki amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak işlemektedir. Kişisel verilerinizin toplanma ve işlenme biçimine ilişkin bilgi sahibi olabilmek için lütfen Aydınlatma Metnimizi okuyunuz.

  OPTİMA SİGORTA, kullanıcı ve üyelerinin dijital deneyimlerini kolaylaştırmak ve iyileştirmek, başvurularınızı almak, takip etmek ve sonuçlandırmak amacıyla çerezlerden faydalanmaktadır. Çerezler, bir web sitesinin tarayıcınızdan; bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklamasını istediği küçük bir veri parçalarıdır.  Çerezler sayesinde cihazınızın ve web sitemizi kullanım amacınızın tespit edilmesini sağlarsınız. Çerezlerin toplanması, saklanması ve işlenmesine ilişkin gerekli teknik ve idari veri koruma tedbirlerini aldığımızı belirtmek isteriz.

  Web sitemiz ve mobil uygulama üzerinden sunduğumuz hizmetlere ilişkin, oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler kullanmaktayız. İşbu Metni onayladığınız takdirde çerez kullanımına onay vermiş sayılırsınız. İnternet tarayıcınız üzerinden, aşağıda yer verilen talimatları izleyerek çerezleri kaldırabilirsiniz.  Bu durumda platforma erişiminizin kısıtlı biçimde devam edeceğini bildiririz.

  OPTİMA SİGORTA platformunu ziyaretinizde veya kullanımınızda çerezler cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak saklanmaktadır. Kullanılan çerez türleri aşağıdaki gibidir:

  • Oturum Çerezleri: İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korur.
  • Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcıda saklanan ve ilgili kişi tarafından silininceye kadar veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
  • Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburi çerezlerdir.
  • İşlevsel ve Analitik Çerezler: Dil, bölge gibi tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin kullanımının geliştirilmesi, sitenin ilgili kişinin isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir.

  Çoğu tarayıcı varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Ancak kullandığınız tarayıcının ayarlarından “Çerezler” sekmesine girerek çerezlere izin verebilir, düzenleyebilir veya kullanımı engelleyebilirsiniz.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

  İlgili haklarınızın kullanımına ilişkin detaylara OPTİMA SİGORTA Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilirsiniz. Soru ve taleplerinizi info@optimasigorta.com adresine iletebilirsiniz.

  İşbu Çerez Politikası, web sitedeki güncelleme ve mevzuat değişiklikleri dolayısıyla güncellenebilir. Gerçekleşebilecek güncellemeleri işbu metin üzerinden takip edebileceğinizi bildiririz.

  Türkiye’nin Sigortacılık Lideri

  Hizmetlerimiz