fbpx

  Tarım Sigortası

  En Uygun ve En Avantajlı Fiyat
  20+ Farklı Sigorta Şirketinden Teklif
  9 Taksit Fırsatı

  Hemen Teklif Al!

   1

   Kişisel Bilgiler

   2

   Sigorta Bilgileri

   3

   Doğrulama

   Doğum Tarihi:
   İletişim Tercihi:

   Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Kullanıcı Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum.

    SÜT SIĞIRI
    Poliçe Süresi:

    Hırsızlık Teminatı:

    Şap Hastalığı Teminatı:

    Şap Hastalığı Teminatı:

    Hırsızlık Teminatı:    Hırsızlık Teminatı:    Tarım Sigortası Nedir?

    TARSİM, Türkiye Tarım Sigortaları Havuzu’nun kısaltması olup, devlet destekli bir tarım sigortası türüdür. Çiftçilerin tarımsal faaliyetleri sırasında karşılaşabileceği olası risklere karşı güvence sağlar. TARSİM sigortası, tarım ve hayvancılığın gelişmesini ve sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla devlet tarafından desteklenmektedir. Poliçe ödemelerinin %50’si devlet tarafından karşılanırken, kalan %50’lik kısım üretici tarafından ödenir. Bu sayede çiftçiler, tarımsal ürünlerinin üretim sürecinde meydana gelebilecek zararları daha kolay bir şekilde karşılayabilirler. TARSİM sigortası, tarımsal üretimin güvence altına alınması ve çiftçilerin riskler karşısında daha güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla önemli bir role sahiptir.

    TARSİM Ürünleri Nelerdir?

    1. TARSİM Bitkisel Ürün Sigortası: Tarım alanlarında yetiştirilen bitkisel ürünlerin doğal afetler, hastalıklar ve zararlılar gibi risklere karşı sigortalanmasını sağlar.
    2. TARSİM Sera Sigortası: Seralarda yetiştirilen ürünlerin doğal afetler, hastalıklar ve zararlılar gibi risklere karşı sigortalanmasını sağlar.
    3. TARSİM Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası: Küçükbaş hayvanların hastalık, kaza veya diğer beklenmedik olaylar sonucu ölmesi durumunda üreticileri korur.
    4. TARSİM Su Ürünleri Hayvan Hayat Sigortası: Su ürünlerinin (balıklar, karidesler vb.) hastalık, kaza veya diğer beklenmedik olaylar sonucu ölmesi durumunda üreticileri korur.
    5. TARSİM Büyükbaş Sigortası: Büyükbaş hayvanların hastalık, kaza veya diğer beklenmedik olaylar sonucu ölmesi durumunda üreticileri korur.
    6. TARSİM Kümes Hayvanları Hayat Sigortası: Kümes hayvanlarının hastalık, kaza veya diğer beklenmedik olaylar sonucu ölmesi durumunda üreticileri korur.
    7. TARSİM Arıcılık Sigortası: Arı kovanlarının hastalık, kaza veya diğer beklenmedik olaylar sonucu zarar görmesi durumunda arıcılara destek sağlar.
    8. TARSİM Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası: Belirli bir köy veya bölgedeki tarımsal ürünlerin kuraklık gibi hava koşullarından kaynaklanan verim kayıplarını sigortalar.
    9. Gelir Koruma Sigortası: Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan gelir kaybını sigortalayan bir üründür.

    TARSİM Sigortasının Avantajları Nelerdir?

    Türkiye’de tarım sigortasıyla ilgili tüm faaliyetler, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yürütülür ve maddi zararın azaltılmasını veya önlenmesini amaçlar. TARSİM’in ana hedefi, tarımsal üretimde ortaya çıkabilecek riskleri sigorta kapsamına almak, hasarların düzenlenmesi ve tazminatın ödenmesi, tarım sigortalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gibi tüm teknik hizmetlerin sunulmasıdır.

    TARSİM sigortasının avantajları şunlar olabilir:

    • Tarım faaliyetlerinde meydana gelen hasarları karşılamak üzere tazminat ödemesi yapar.
    • Poliçe kapsamının düzenlenmesi ve mevcut talepler doğrultusunda geliştirilmesine imkan tanır.

    Çiftçilerin iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlar.

    TARSİM Sigortasından Nasıl Yararlanabilirim?

    TARSİM tarım sigortasından yararlanabilmek için belirli prosedürleri takip etmen gerekmektedir:

    1. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Güncelleme: Sigortalama işlemleri için Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) yer alan arazi ve ürün bilgilerini güncellemiş olman gerekmektedir.
    2. Başvuru: Güncelleme işlemlerini tamamladıktan sonra, ürünü sigortalatmak için TARSİM’e, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüklerine veya sigorta şirketine başvuruda bulunabilirsin.
    3. Bilgi Sorgulama: Sigorta şirketi, Tarım Sigortaları Havuzu’nun sistemine giriş yaparak bilgilerini sorgular ve poliçeni hazırlar.
    4. Üretim Türüne Göre Kayıt Yaptırma: Üretim türüne göre, Bitki, kümes hayvanları ve su ürünleri için ÇKS, Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için Hayvan Bilgisi Sistemi (HAYBİS), Arıcılık faaliyetleri için Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS), Seralardaki ürün yetiştiriciliği için Örtü Altı Kayıt Sistemi (ÖKS), Su ürünleri ile ilgili faaliyetler için Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS) gibi kayıt işlemlerini yapman gerekmektedir.

    Poliçe İşleme Alınması: Bu kayıt ve güncelleme işlemlerini tamamladıktan sonra sigorta şirketine başvurabilir, poliçe işleme alındıktan sonra ürünlerini ve emeğini koruyabilirsin.

    TARSİM Sigortasının Kapsamı Ve Ek Teminatları Nelerdir?

    TARSİM’in Kapsamı:

    1. Tarım ürünleri, hayvanlar, seralar, tarımsal yapılar, arı kovanları, tarım aletleri ve makineleri.
    2. Deprem, dolu, don, fırtına, heyelan, hortum, sel, su baskını gibi doğal afetler.
    3. Yangın gibi bir kaza sonucu ya da doğal yoldan meydana gelen zararlar.
    4. Hayvanlarda zehirlenme ve salgın hastalık sonucu oluşan hasarlar.

    TARSİM İsteğe Bağlı Teminatlar:

    1. Dolunun meyve, sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı.
    2. Yaban domuzlarının tarımsal ürünlere, sebzelere ve çilek ürünlerine verdiği zararlar.
    3. Taşıt çarpması, yaban domuzu ve don riskine bağlı ürün veriminde azalma.
    4. İncir, üzüm ve kiraz gibi meyvelerin olgunlaşma ve hasat dönemlerinde şiddetli yağmur sonucu miktarının azalması ve kalite kaybı.
    5. Hayvanların çalınması.
    6. Terör faaliyetleri sonucu meydana gelen hasarlar.
    7. İlçe bazlı verim sigortası ile kurum tarım alanlarında yetiştirilen arpa, buğday, çavdar, kırmızı mercimek, nohut, yeşil mercimek ve yulaf ürünlerinin aşırı nem, yağış, don, rüzgar ve sıcak hava dalgası gibi risklerden kaynaklanan verim azalışları.
    8. Sera için dolu ile birlikte deprem, fırtına, heyelan, hortum, sel, su baskını ve yangın ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı riskleri.
    9. Büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve isteğe bağlı olarak hırsızlık ve terör riski.
    10. Küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve isteğe bağlı olarak hırsızlık riski.
    11. Kümes hayvanları ile açık ve yarı açık ortamda yetişen hayvanların ölüm riski.
    12. Aktif ve plakalı kovanlar için deprem, fırtına, heyelan, hortum, nakliye, sel, su baskını, taşıt çarpması ve vahşi hayvan saldırısı riskleri.
    13. Deniz ve iç sularda yetişen su ürünleri için ölüm riski, ağ ve kafesler için kazalar, deprem, fırtına, hortum, sel ve su baskını riski.

    Türkiye’nin Sigortacılık Lideri

    Hizmetlerimiz