fbpx

  Grup Hayat Sigortası

  En Uygun ve En Avantajlı Fiyat
  20+ Farklı Sigorta Şirketinden Teklif
  9 Taksit Fırsatı

  Hemen Teklif Al!

   1

   Kişisel Bilgiler

   2

   Sigorta Bilgileri

   3

   Doğrulama

   İletişim Tercihi:

   Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Kullanıcı Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum.

   Sigortalanacak kişilerin listesi için buradaki dosyayı kullanarak hazırlayabilirsiniz.   Sigortalanacak Kişi Listesi (Hazırlamış olduğunuz):

   Grup Hayat Sigortası Nedir?

   Grup Hayat Sigortası, şirket çalışanlarına ve ailelerine mali ve duygusal destek sağlayan önemli bir sigorta türüdür. Bu sigorta, çalışanların vefatı durumunda ailelerine gelir sağlar ve böylece maddi zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur. Ayrıca, sigortalı bir çalışanın kalıcı sakatlık durumunda da maddi destek sunabilir. Bu sigorta türü, şirketlerin çalışanlarına yönelik sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine ve çalışan memnuniyetini artırmalarına da yardımcı olabilir.

   Grup Hayat Sigorta Teminatları Nelerdir?

   1. Vefat Teminatı: Sigortalının poliçe süresi içinde vefat etmesi durumunda belirtilen lehtarlara ödenen teminattır.
   2. Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Kaza sonucu ölüm durumunda sağlanan bir ferdi kaza sigortası teminatıdır.
   3. Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Poliçe süresi içinde herhangi bir kaza sonucu sürekli tam malul kalması halinde ödenen tazminattır. Sürekli kısmi maluliyet durumunda ise ödenecek tazminat, sigorta bedeli ile maluliyet oranı çarpılarak hesaplanır.
   4. Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı: Poliçe süresi içinde hastalık nedeniyle daimi veya kısmi maluliyet durumunda ödenen tazminattır.
   5. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı: Herhangi bir kaza sonucu oluşabilecek tıbbi bakım giderlerini karşılamak için düzenlenmiş bir teminattır.
   6. Toplu Taşıma Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sigorta süresi içinde toplu taşıma araçlarında kaza sonucu ölüm durumunda ödenen teminattır.

   Tehlikeli Hastalıklar Teminatı: Riziko gerçekleştiğinde poliçe üzerinde belirtilen şartlar çerçevesinde sigortalıya ödenen teminattır. Teminatın başlaması poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün sonradır.

   Grup Hayat Sigortasının Vergi Avantajları Nelerdir?

   • İşverenler, çalışanlarının grup hayat sigortası primlerini ücretlerine dahil edip bordrolaştırabilirler. Bu primler, ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15’i ve yıllık asgari ücretin yıllık tutarını aşmamalıdır.
   • İşverenler, bireysel emeklilik katkı payları ve hayat/sağlık sigortası primleri ödüyorsa, bireysel emeklilik katkı paylarını ticari kazançlarında doğrudan gider olarak gösterebilirler.
   • Çalışanlar, kendileri ve aileleri adına ödedikleri birikimli hayat sigortası primlerinin %50’sini ve birikimsiz şahıs sigortası primlerinin %100’ünü, aylık brüt ücretlerinin %15’ini ve yıllık asgari ücretin toplam tutarını aşmamak şartıyla, Gelir Vergisi matrahından düşebilirler.
   • Gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edenler, ödedikleri primlerin bir kısmını Gelir Vergisi matrahından düşebilirler. Bunun için, primlerin ücret geliri elde edenlerin matrahlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir.

   Türkiye’nin Sigortacılık Lideri

   Hizmetlerimiz