Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılanmasına Dair Tebliğ yayımladı. Buna göre ”1Ocak 2024” tarihi  ”1Ocak 2025”  şeklinde düzeltildi. 

    SEDDK, Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakında Tebliğinde Değişiklik Yapılanmasına Dair Tebliğ yayımladı.1 Ekim 2023 tarihli ve 3226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin  7’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ”1 Ocak 2024” tarihi  ”1 Ocak 2025”  şeklinde değiştirildi.

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanı tarafından tarafından yürütülen Tebliğ 29 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girdi.